Svet-Stranek.cz
Cílem umění je dělat člověka šťastným (Michelangelo Buonarroti)
NO ART

O autorovi:Cílem umění je dělat člověka šťastným (Michelangelo Buonarroti)

O autorovi

Úvodní text mojí osobní stránky
Jan Nohel svou zcela jedinečnou uměleckou tvorbou propojuje klasické umění se současností. Přes precizní práci s klasickými postupy s malbou vytváří svébytné medium bohaté na možnosti řešení.
Pro malířské cykly autora jsou východiskem dva výtvarné směry - kubismus a pop-art. Prolínáním těchto směrů dochází k živé tvorbě s barevnou materií. Autorova preciznost v kombinaci s rozmanitými malířskými prostředky a technikami vytváří jedinečné umělecké počiny nejen v obrazové formě.
Pro obrazové děje, události a motivy nachází inspiraci v přírodě, vědě a odráží se i fascinace technikou moderního světa. Toto jsou autorova symbolická podobenství a autobiografické vize o světě, který nás obklopuje v dnešní moderní civilizaci.
Malba, v níž autor nachází a vytváří nové možnosti tvořivé seberealizace, je působivá, provokující a evokující k zamyšlení. Obrazy Jana Nohela jsou naléhavým výtvarným poselstvím, které zrcadlí moderní dobu a současně jimi vyzývá k ochraně humanitních ideálů lidství.